Rozmowy

W sprawie zwiększenia liczby fotoradarów

15 września 2020

W sprawie zwiększenia liczby fotoradarów
Posłanka Anna Pieczarka (fot. Jolanta Michasiewicz oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego)

Posłanka Anna Pieczarka złożyła interpelację w sprawie dofinansowania Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego i zwiększenia liczby fotoradarów na polskich drogach. Adresatem jest minister infrastruktury.

- Jak wiadomo, jeszcze do 2016 r. gminy w Polsce mogły stawiać fotoradary na swoim terenie. Dziś, coraz częściej słychać głosy, by to właśnie samorządy, które najlepiej znają topografię miejsc niebezpiecznych, mogły mieć większy wpływ na lokalizację urządzeń mierzących prędkość samochodów. Głosy samorządów potwierdzają statystyki wypadków. Z analizy wynika, że w miejscach, z których zniknęły fotoradary, jest bardziej niebezpiecznie. Dla przykładu, średnio od stycznia do sierpnia, w porównaniu z takim samym okresem rok wcześniej, liczba wypadków wzrosła w badanych miejscach o 10 proc., rannych o 12 proc., a zabitych o 6 proc. Dane są jeszcze bardziej sugestywne, gdy uwzględni się tylko miesiące letnie, czyli od maja do sierpnia. W tym okresie liczba wypadków wzrosła tam o 24 proc., rannych o 23 proc., a zabitych aż 46 proc. – uzasadnia swoje wystąpienie.

Zgłoszona propozycja dotyczy rozważenia możliwości dofinansowania Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego w celu zwiększenia liczby fotoradarów w miejscach niebezpiecznych i korzystania przy tym z sugestii samorządów. - Wszystko po to, by dla poprawy bezpieczeństwa i ochrony życia ludzkiego, urządzenia mierzące prędkość samochodów wykorzystać jeszcze bardziej optymalnie i zamontować w najbardziej uzasadnionych miejscach – pisze posłanka do ministra.

I w związku z tym pyta czy istnieje taka możliwość oraz kiedy mogłoby się to stać? (jm)