Rozmowy

Tomasz Dziuganowski, w imieniu Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów. ZANIEPOKOJONY!

30 grudnia 2022

Tomasz Dziuganowski, w imieniu Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów. ZANIEPOKOJONY!
Tomasz Dziuganowski, egzaminator, Prezes Rady Głównej Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów (fot. Jolanta Michasiewicz)

Reprezentując środowisko zawodowe egzaminatorów, Rada Główna Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu aktualnej sytuacji w polskim systemie egzaminowania kierowców, a zwłaszcza zatwierdzonymi ostatnio kierunkami zmian w zakresie zasad finansowania działalności wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego oraz wynagradzania egzaminatorów.

Zaznaczamy, że w kwietniu 2020 roku Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów złożyło do Ministra Infrastruktury propozycję zmiany aktów prawnych regulujących poruszone wyżej zagadnienia i propozycja ta w 2021 roku została poparta w drodze Petycji z 16.10.2021 roku przez ponad 90% egzaminatorów zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego (dokumentacja znajduje się w Ministerstwie Infrastruktury). Niestety Petycja z 16.10 2021 roku została bez uzasadnienia odrzucona w marcu 2022 roku.

Brak możliwości nawiązania dialogu z kierownictwem Ministerstwa Infrastruktury spowodował narastanie zaniepokojenia i niezadowolenia w środowisku egzaminatorów, co przejawiło się protestami w lipcu, w sierpniu i we wrześniu 2022 roku. W wyniku protestów Pan Rafał Weber - Wiceminister Infrastruktury zorganizował spotkania z przedstawicielami protestujących egzaminatorów, jednakże podczas tych spotkań NIE DOSZŁO DO WYPRACOWANIA WSPÓLNYCH ROZWIĄZAŃ ANI W FORMIE SŁOWNYCH USTALEŃ ANI TYMBARDZIEJ PISEMNYCH POROZUMIEŃ. W dniu 30 września 2022 roku został przedstawiony poselski projekt ustawy o zmianie ustaw Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. Rada Główna Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów jednoznacznie oświadcza, że projekt ten nie był ani konsultowany, ani uzgadniany ze środowiskiem zawodowym egzaminatorów.

Dziwi nas sam fakt zignorowania wypracowanych przez osoby merytoryczne w tej dziedzinie nowoczesnego systemu, który rozwiązywał raz na zawsze problem finansowania Wordów jak również systemu wynagradzania egzaminatorów eliminując wszelkie nieprawidłowości, które posiadał poprzedni. Projekt miał szerokie uzasadnienie każdej wprowadzonej zmiany, nad projektem pracowało wiele osób z branży, konsultując je podczas tworzenia. Zupełnie został pominięty wątek zmiany systemu egzaminowania. Zmiany w ustawach wprowadzone w dniu 4 listopada 2022 r. przerzuciły jedynie odpowiedzialność za zaistniałą sytuację z Ministerstwa Infrastruktury na marszałków.

Prawnicy wypowiadający się w sprawie wprowadzonych zmian w ustawach jednoznacznie wykazali niekonstytucyjność zapisów.

Ustawa z dnia 4 listopada 2022 roku o zmianie ustaw Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami w kształcie nie różniącym się od ww. projektu przenosi odpowiedzialność za funkcjonowanie wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na marszałków województw przekazując uprawnienia naczelnego organu administracji państwowej organom administracji samorządowej w zakresie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie ustalania wysokości opłat za przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy oraz zasad wynagradzania egzaminatorów. W konsekwencji - w skrajnych przypadkach - ten akt prawny może doprowadzić w poszczególnych województwach do powstawania różniących się rozwiązań, które mogą być dalekie od koniecznych i niezbędnych w tej dziedzinie standardów ogólnokrajowych, które istotnie wpływają na kształtowanie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyrażamy nadzieję, że troska o wysoki poziom kształcenia i egzaminowania kierowców będzie na tyle skutecznym czynnikiem motywacyjnym, że instytucje i osoby prawne odpowiedzialne za realizacje postanowień ustawy z dnia 4 listopada 2022 roku w drodze porozumienia oraz z uwzględnieniem opinii środowiska egzaminatorów opracują korzystne, nowoczesne i niezbędne rozwiązania na zasadzie ogólnokrajowych standardów tak w zakresie ustalania opłat za przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy, jak również w zakresie opracowania systemu wynagradzania egzaminatorów.

Z okazji zbliżającego się Nowego 2023 Roku Rada Główna Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów życzy pomyślności, szczęścia, sukcesów w zarządzaniu ośrodkami ruchu drogowego oraz szerokiej drogi.

Z szacunkiem i poważaniem

Prezes Rady Głównej

Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów

Tomasz Dziuganowski