Rozmowy

Katarzyna Dobrzańska-Junco. Ważne określenie minimalnego wieku użytkownika UTO

20 maja 2020

Katarzyna Dobrzańska-Junco. Ważne określenie minimalnego wieku użytkownika UTO
Katarzyna Dobrzańska-Junco, prezes Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (fot. Jolanta Michasiewicz)

Przede wszystkim ważne jest, aby w końcu jak najszybciej uregulować status UTO. Brak jakichkolwiek przepisów, regulacji wprowadza zamieszanie i poczucie bezkarności. Każdy uczestnik ruchu drogowego powinien jasno wiedzieć co mu wolno a czego nie, jakie mogą być zagrożenia i konsekwencje nieodpowiedniego użytkowania UTO.

Trwają jeszcze konsultacje, ale w naszej opinii traktowanie UTO jako rower jest odpowiednim zapisem. Objęcie UTO definicją roweru oznacza też, że ich użytkownicy będą zobowiązani do korzystania z infrastruktury dla rowerów, co pozwoli na ograniczenie wielu wypadków z udziałem pieszych i np. hulajnóg, które już się zdarzały. Ważnymi wytycznymi są także te, które dotyczą wieku minimalnego użytkownika UTO. To 10 lat, czyli wiek w którym dziecko poznaje bardzo ważne zasady bezpieczeństwa i przygotowuje się do egzaminu na kartę rowerową. I właśnie na tym etapie kwestie związane z UTO powinny być włączone do programu nauczania.

Niewątpliwie bardzo ważną kwestią jest prędkość, z którą może poruszać się UTO. Przewidziane jest maksymalnie 25 km/h, przy czym korzystający z UTO jest kierującym, i odnosi się do niego obowiązek jazdy z prędkością bezpieczną – art. 19 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Na etapie wprowadzania przepisów dotyczących urządzeń transportu osobistego należy uświadamiać powstałej nowej grupie kierujących, że w przypadku zwiększonego natężenia ruchu, ograniczonej widoczności, śliskiej nawierzchni etc. są obowiązani do jazdy z prędkością mniejszą niż maksymalna – z prędkością dostosowaną do panujących warunków.

Kolejną sprawą, także istotną jest uporządkowanie przestrzeni. Tu firmy wynajmujące hulajnogi będą musiały zawrzeć umowę z zarządcą drogi, co także jest dużym plusem.

Nowy projekt dosyć precyzyjnie określa, którędy będzie można jeździć na UTO, z jaką prędkością. To, czego nam brakuje w przypadku użytkowników UTO to obowiązku noszenia kasków. To są wciąż niechronieni uczestnicy ruchu drogowego i poruszanie się z prędkością 25 km/h po jezdni niezbyt stabilnym pojazdem może być bardzo niebezpieczne.

Konieczne jest także wprowadzenie do projektu (przywrócenie) usuniętego tzw. nowelą rowerową ust. 4 art. 33 ustawy - Prawo o ruchu drogowym w brzmieniu: na przejeździe rowerowym zabrania się wjeżdżania bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd; ta zmiana przepisów dot. rowerzystów – pożądana i wnioskowana już od dawna, staje się już koniecznością wobec wprowadzenia na przejazdy rowerowe UTO.

Należy, w momencie wprowadzania takich przepisów przygotować także odpowiedni, klarowny przekaz społeczny, kampanie informacyjne i materiały edukacyjne, które pozwolą na rzetelne przygotowanie uczestników ruchu do nowych zasad i jasnych reguł przestrzegania przepisów ruchu drogowego, z uwzględnieniem ruchu turystycznego i obcokrajowców, którzy bardzo często w dużych miastach korzystają z UTO.

Katarzyna Dobrzańska-Junco

Prezes Zarządu Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

www.cibrd.org.pl