Przegląd prasy

ZUS odracza obowiązek płatności składek

18 marca 2020

ZUS odracza obowiązek płatności składek
ZUS. Jak elektronicznie wysłać wniosek o odroczenie terminu płatności składek (wniosek ZUS-EOP) [kliknij]

W dniu wczorajszym władze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaproponowały przedsiębiorcom możliwość zawieszenie obowiązku płatności składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalnej, rentowej, chorobowej i wypadkowej), ubezpieczenie zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Odroczenie zapłaty dotyczy również już zawartych układów ratalnych oraz wstrzymania postępowania egzekucyjnego. Gertruda Uścińska, prezes ZUS wydała stosowne zarządzenie. Zgodnie z podjętą decyzja osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą wystąpić o odroczenie zapłaty składek ZUS za miesięce: luty, marzec i kwiecień z nowymi terminami płatności w marcu, kwietniu i maju). I tak firmy, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej mogą skorzystać z odroczenia do czerwca br. W tym celu przedsiębiorstwa musi złożyć jedynie uproszczony wniosek z krótkim uzasadnieniem-oświadczeniem. Wniosek można składać z dniem ogłoszenia decyzji tj. 17 arca br. w formie elektronicznej – przez portal PUE, począ elektroniczną lub wrzucić do specjalnego pojemnika w placówce ZUS.

Prezes ZUS – w związku z rozwojem sytuacji - nie wyklucza dalszych rozwiązań.

Komunikat ZUS

17.3.2020. Ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

      Przedsiębiorco, jeżeli z powodu epidemii koronawirusa masz problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, możesz skorzystać z uproszczonych form pomocy:

- odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,

- zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

      Jeśli chcesz skorzystać z ulg, złóż odpowiedni wniosek w tej sprawie.

- Wniosek dla osób nieprowadzących pełnej księgowości (plik docx 223kb)

- Wniosek dla osób prowadzących pełną księgowość (plik docx 195kb)

Wniosek możesz przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (skorzystaj z instrukcji), złożyć w skrzynce dostępnej w naszej placówce lub wysłać pocztą.

      Jeżeli prowadzisz pełną księgowość, do wniosku musisz dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r. Skany dokumentów możesz dołączyć do wniosku w portalu PUE ZUS, jeśli zapiszesz je wcześniej na dysku komputera.

      We wniosku musisz wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową Twojej firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

      Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. Będziesz musiał więc złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej.

      Jeżeli pozytywnie rozpatrzymy Twój wniosek, wyślemy Ci umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej na wskazany przez Ciebie adres e-mail lub pocztą (jeżeli nie wskażesz nam adresu mailowego).

      Po otrzymaniu dokumentów przejrzyj je i podpisz w odpowiednich miejscach. Podpisane dokumenty musisz nam przekazać z powrotem. Złóż je w skrzynce dostępnej w naszej placówce lub prześlij pocztą.

Ważne!

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne podpisane dokumenty możesz wysłać nam w postaci skanu na adres e-mail oddziału ZUS (plik xls 64kb) i na tej podstawie udzielimy ulgi. Jednak będziesz musiał wysłać nam również papierowe oryginały dokumentów najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemicznego. Jeśli nie przekażesz ich w formie papierowej do ZUS, uznamy, że umowa nie została zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.

Ważne!

Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez Ciebie pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, nie będziemy mogli udzielić Ci ulgi.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy Twoja sytuacja finansowa nie ulegnie poprawie, będziesz mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub masz problem z wypełnieniem dokumentów zadzwoń do doradcy ds. ulg i umorzeń