Ogłoszenia

6 mln zł na poprawę przejść

16 lipca 2020

6 mln zł na poprawę przejść

Znamy już wyniki tegorocznego naboru wniosków w ramach programu „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. 6 mln zł trafi do 86 gmin i powiatów, które dzięki dofinansowaniu będą mogły poprawić bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych.

W ramach tegorocznego naboru wojewodowie przekazali do MSWiA 314 lokalnych propozycji projektów profilaktyczno-prewencyjnych, które zaproponowały gminy i powiaty w kontekście bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Po ocenie merytorycznej, Międzyresortowy Zespół ds. „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” wyłonił 68 projektów, które otrzymają dofinansowanie. Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt mogła wynieść maksymalnie 100.000 zł.

Dzięki środkom pochodzącym z „Razem bezpieczniej” możliwa będzie m.in. modernizacja przejść dla pieszych w obrębie szkół podstawowych na terenie miasta Opatów (woj. świętokrzyskie), wykonanie czterech aktywnych przejść dla pieszych w Dzierżoniowie (woj. dolnośląskie) i doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowości Zalewo (woj. warmińsko-mazurskie).

W województwie dolnośląskim dofinansowane zostaną 3 projekty, kujawsko-pomorskim 5, lubelskim 6, lubuskim 2, łódzkim 3, małopolskim 4, mazowieckim 8, opolskim 4, podkarpackim 7, pomorskim 4, śląskim 1, świętokrzyskim 4, warmińsko-mazurskim 8, wielkopolskim 6, zachodniopomorskim 3. (MSWiA)