Legislacja

Resort w sprawie zmiany wymagań dot. pojazdów dla kat. B1 prawa jazdy

22 marca 2021

Resort w sprawie zmiany wymagań dot. pojazdów dla kat. B1 prawa jazdy
(fot. Piotr Wagner)

Ministra spraw wewnętrznych i administracji zapytano o wymagania dotyczące samochodów, do których prowadzenia uprawnia prawo jazdy kat. B1. Czy masa własna, czy moc silnika pojazdu zostaną zmienione? Interpelację przejęło Ministerstwo Infrastruktury. Poniżej stanowisko resortu.

Autorzy interpelacji poselskiej uznali, że katalog pojazdów spełniających wymagania klasyfikujące kategorię B1 pojazdu jest nadzwyczaj ubogi, co powoduje ograniczone możliwości korzystania z uprawnień. Precyzowali: - Zawarcie w przepisach wymogu, aby pojazd, do kierowania którym uprawnia prawo jazdy typu B1, posiadał masę własną nieprzekraczającą 400 kg (550 kg dla pojazdów przeznaczonych do przewożenia towarów) sprawia, że samochody tego typu, celem spełnienia tego wymogu, są pozbawiane istotnych elementów konstrukcyjnych bądź ich elementy wymieniane są na lżejsze i mniej wytrzymałe. Powoduje to, że tego typu pojazdy stają się mniej stabilne i zapewniają mniej bezpieczeństwa kierującym nimi. Przepis ten prowokuje również liczne nadużycia mające na celu wpisanie w dowodzie rejestracyjnym wymaganej masy [kliknij]. Sugerowano zmianę stosownych przepisów, która pozwoliłaby korzystanie z uprawnień szerszej liczbie zainteresowanych, a samo użytkowanie miało być bezpieczniejsze.

W po zmianie adresata, imieniu resortu infrastruktury, odpowiadający Rafał Weber zaprezentował następujące stanowisko: - Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268, z późn. zm.) prawo jazdy kategorii B1 stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania czterokołowcem i pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM, tj. motorowerem i czterokołowcem lekkim. Kryteria klasyfikacji czterokołowców są określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców, które jest stosowane w procedurze homologacji typu. Wśród tych kryteriów jest między innymi masa własna, która nie powinna przekraczać 450 kg w przypadku przewozu osób lub 600 kg w przypadku przewozu rzeczy, a dla niektórych podkategorii moc silnika nie powinna przekraczać 15 kW. Mając na względzie systematykę prawa należy zauważyć, iż przepisy unijnych rozporządzeń stosowane są wprost w porządku prawa krajowego bez konieczności ich transpozycji. Biorąc pod uwagę powyższe uprzejmie informuję, iż wymagania, o których mowa w interpelacji Panów posłów, wynikają z przepisów homologacyjnych i są spójne z regulacjami ustawy o kierujących pojazdami [kliknij]. Tak więc nie można spodziewać się zmiany postulowanych: masy własnej czy mocy silnika samochodu. (jm)