Legislacja

Co z kaskami? Ministerstwo informuje

4 stycznia 2021

Co z kaskami? Ministerstwo informuje
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Czy ministerstwo planuje wprowadzenie przepisów prawnych nakazujących rowerzystom oraz użytkownikom hulajnóg noszenie kasku w czasie jazdy, przynajmniej dla osób poniżej 15. roku życia? – zapytała grupa posłów. Resort infrastruktury odpowiedział.

Pytanie tym bardziej uzasadnione, iż w resorcie trwają właśnie prace nad regulacjami dotyczącymi użytkowania urządzeń transportu osobistego. A regulacji prawnych dotyczących obowiązkowego noszenia kasku nie ma. W projektowanych przepisach także ich nie ma, a konsekwencje jazdy bez kasku niebagatelne, a nawet tragiczne. Autorzy zapytania skierowanego do resortu infrastruktury przywołują istniejące regulacje dotyczące motorowerzystów, gdzie kas jest wymagany. Przypominają iż obowiązek jazdy w kasku dla rowerzystów został wprowadzony m.inn. w Finlandii, Hiszpanii, Słowacji, na Malcie, czy też w niektórych stanach USA, Kanady, w Australii i Nowej Zelandii. - Wiele krajów zdecydowało się natomiast na wprowadzenie obowiązku noszenia kasku przez dzieci. Takie przepisy znajdziemy w Szwecji, Estonii, Islandii, Czechach, Chorwacji, Austrii, Japonii czy w Korei Południowej. To właśnie ochrona najmłodszych użytkowników rowerów oraz e-hulajnóg powinna stanowić priorytet w pracach legislacyjnych regulujących wskazane przeze mnie kwestie - uzasadniają.

Resort infrastruktury informuje: - Obecnie Ministerstwo Infrastruktury nie prowadzi działań zmierzających do wprowadzenia obowiązku stosowania kasków ochronnych zarówno przez rowerzystów, jak i kierujących hulajnogami elektrycznymi. I dalej resort pisze: - Jednocześnie wskazuję, że Ministerstwo Infrastruktury podtrzymuje w tym zakresie stanowisko przekazane przy piśmie nr SKR-2.054.1.2020 z dnia 24 lipca 2020 r., będące odpowiedzią na interpelację nr 6937 Pana Posła Piotra Kalety. Mając na uwadze powyższe uprzejmie informuję, że w trosce o poprawę bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym prowadzone są liczne działania edukacyjne propagujące m.in. używanie kasków ochronnych oraz elementów odblaskowych przez rowerzystów. Ze względu na szczególne znaczenie edukacji dla prawidłowego i bezpiecznego ruchu drogowego, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podjął działanie w celu zwiększenia nacisku na edukację bezpieczeństwa ruchu drogowego w szkołach. W stanowisku zaprezentowanym przez ministerstwo znajdujemy następującą konkluzję: - Ponadto pragnę podkreślić, że Ministerstwo Infrastruktury, po uchwaleniu przepisów projektowanej ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD51), planuje przeprowadzenie kampanii informacyjnej mającej na celu poinformowanie wszystkich uczestników ruchu drogowego o nowych zasadach ruchu drogowego - informuje Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. (jm)