Legislacja
Komisja Infrastruktury po raz kolejny o problemach branży transportowej

Komisja Infrastruktury po raz kolejny o problemach branży transportowej

7 grudnia 2023

W dniu wczorajszym w Sejmie obradowała Komisja Infrastruktury. Minister Infrastruktury Alvin Gajadhur i sekretarz stanu Rafał Weber złożyli informację na temat rezultatów posiedzenia Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE) z dnia 4 grudnia 2023 r. w kontekście kryzysu na granicy polsko-ukraińskiej związanym z protestem firm transportowych. Odbyła się szeroka dyskusja z udziałem osób zaproszonych.

„Projekt procedowany poza wykazem prac legislacyjnych”

„Projekt procedowany poza wykazem prac legislacyjnych”

6 grudnia 2023

Rada Ministrów przyjęła 5 grudnia 2023 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Infrastruktury - o czym informowaliśmy. Resort informuje, iż projekt ma na celu zwiększenie efektywności zarządzania Inspekcją Transportu Drogowego poprzez ujednolicenie równolegle funkcjonujących struktur terenowych. Ponadto proponowane rozwiązania pozwolą na sprawniejszą egzekucję przepisów UE, w szczególności w zakresie wspólnych zasad dostępu do zawodu przewoźnika drogowego i przepisów socjalnych kierowców w transporcie drogowym. Niestety tekst projektu nie został udostępniony.

Zapowiedź zmiany zasad funkcjonowania ITD

Zapowiedź zmiany zasad funkcjonowania ITD

5 grudnia 2023

Minister infrastruktury Alvin Gajadhur ogłosił, że zamierza przedłożyć Radzie Ministrów projekty ustaw zmieniające zasady funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego. Stanie się ona służbą mundurową, zdolną wykonywać swoje obowiązki przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Propozycja nowelizacji obejmuje dwie ustawy: ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw i ustawę o Inspekcji Transportu Drogowego.

W Brukseli o zmianach prawa

W Brukseli o zmianach prawa

4 grudnia 2023

W Brukseli trwa posiedzenie Rady ds. Transportu Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii. Stronę polska reprezentuje wiceminister infrastruktury Rafał Weber. W porządku obrad zaplanowano omówienie projektów aktów prawnych dotyczących transportu drogowego m.in. dyrektywy w sprawie praw jazdy.

Badania techniczne ciągników - projekt

Badania techniczne ciągników - projekt

1 grudnia 2023

W RCL opublikowano się projekt nowelizacji rozporządzenie regulującego wymagania w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów. Tu resort infrastruktury proponuje rozwiązania dotyczące ciągników rolniczych oraz ciągników gąsienicowych o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej do 40 km/h, a także przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami na stanowisku zewnętrznym.

Zapraszamy do rozmowy o zmieniającym się rozporządzeniu

Zapraszamy do rozmowy o zmieniającym się rozporządzeniu

30 listopada 2023

Już wiemy, czy „Pan Minister podpisał?” rozporządzenie w sprawie egzaminowania, uzgadniana jest najdalsza data jego publikacji w Dzienniku Ustaw. Obowiązywanie z dniem 1 stycznia 2024 r. O szczegółach zmian będziemy rozmawiali w trakcie najbliższej DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ.

Propozycja zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym

Propozycja zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym

29 listopada 2023

Minister Sprawiedliwości przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz ustawy prawo o ruchu drogowym, który wczoraj opublikowany został w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów i opublikowany w Rządowym Centrum Legislacyjnym. W Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców rozszerzony ma być katalog danych, jakie przekazywane są przez Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych - o adnotację o wykreśleniu zastawu po upływie 20 lat.

W górach obowiązek jazdy na oponach zimowych!

W górach obowiązek jazdy na oponach zimowych!

27 listopada 2023

W Polsce nie ma prawnego obowiązku sezonowej zmiany opon samochodowych. To decyzja absolutnie dobrowolna. Brak stosownego przepisu jest przedmiotem debat kierowców i ekspertów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Temat wraca corocznie. Dziś informacja z terenów górskich, otóż tamtejsi samorządowcy, ale też mieszkańcy alarmują, apelują, domagają się zmian w prawie i wprowadzenia obowiązku jazdy na oponach zimowych.

Mirosław Suchoń przewodniczącym sejmowej Komisji Infrastruktury

Mirosław Suchoń przewodniczącym sejmowej Komisji Infrastruktury

22 listopada 2023

Poseł Mirosław Suchoń został wybrany na przewodniczącego sejmowej Komisji Infrastruktury. Za jego kandydaturą głosowało 32 posłów, nikt nie głosował przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Wybrano także czterech z pięciu zastępców przewodniczącego wybrano: Paulinę Matysiak, Pawła Olszewskiego, Krystynę Skibińską oraz Jacka Tomczaka.

Dlaczego kask nie jest obowiązkowy?

Dlaczego kask nie jest obowiązkowy?

21 listopada 2023

Do ministra infrastruktury zostało skierowane pytanie w niezwykle ważnej kwestii stosowania kasków - dziś używanie kasku podczas jazdy rowerem nie jest obowiązkowe. Odpowiedzi udzielił Rafał Weber, sekretarz stanu w tym resorcie, informując iż prace legislacyjne nie są prowadzone. Podsumujmy - nie były i nie są. Należy jednak podkreślić, iż wprowadzone zmiany w systemie wychowania komunikacyjnego są niebagatelnym dorobkiem dla poprawy brd.

Nowe rozporządzenie w spawie pilotowania pojazdów nienormatywnych

Nowe rozporządzenie w spawie pilotowania pojazdów nienormatywnych

21 listopada 2023

W Dzienniku Ustaw z dnia 16 listopada 2023 r. pod poz. 2487 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych. Akt został wydany na podstawie art. 64i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (2023.1047, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób pilotowania pojazdów nienormatywnych.

Czy Pan Minister podpisze?

Czy Pan Minister podpisze?

20 listopada 2023

Latem br. Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt rozporządzenia w spawie egzaminowania (23 sierpnia 2023 r., dziś do wykazu prac legislacyjnych resortu trafiła nowa wersja - opatrzona datą 25 października br. Ten akt wykonawczy ma obowiązywać z dniem 1 stycznia 2024 r. Niestety np. dodany zapis dotyczący zmienionej procedury egzaminowania motocyklistów budzi wątpliwości. Branża mówi o „wrzutce bez konsultacji”.

Zasada dyskontynuacji, czyli o utraconych projektach

Zasada dyskontynuacji, czyli o utraconych projektach

15 listopada 2023

13 listopada 2023 r. nastąpiła inauguracja X kadencji Sejmu RP. Wpłynęły już pierwsze cztery projekty ustaw, których procedowanie rozpocznie się zaraz po powołaniu składów komisji. A co z projektami, które nie przeszły kolejnych etapów legislacyjnych? Nieuchwalone podczas kadencji parlamentu projekty ustaw trafiają do kosza, wynika z obowiązującej prawnej zasady dyskontynuacji.

Nowe rozporządzenie w sprawie CEPiK

Nowe rozporządzenie w sprawie CEPiK

14 listopada 2023

Ministerstwo Cyfryzacji - zgodnie z upoważnieniem ustawowym: art. 80cf ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.p. 1997.98.602 oraz t.j. 2023.1047 z późn. zm.) - przygotowało nowy projekt rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Określa ono rodzaj i zakres danych udostępnianych z ewidencji.

Niewskazanie kierującego w Trybunale Konstytucyjnym

Niewskazanie kierującego w Trybunale Konstytucyjnym

14 listopada 2023

Trybunał Konstytucyjny odnotował kolejny wniosek dotyczący konstytucyjności przepisu regulującego kwestię obowiązku nałożonego na właściciela pojazdu do wskazania osoby, której powierzone zostało auto, a która popełniła wykroczenie drogowe. Czy kara na niewskazanie kierującego okaże się niezgodna z Konstytucją?

Kierowcy kat. C i D otrzymają wezwania do wojska

Kierowcy kat. C i D otrzymają wezwania do wojska

13 listopada 2023

RCL opublikował projekt rozporządzenia w sprawie określenia liczby osób, które w 2024 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej oraz liczby osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych, wśród powołanych specjaliści, również kierowcy kat. C i D. Dla kierowców wojsko preferuje ćwiczenia w weekendy.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szkolenia - już obowiązuje

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szkolenia - już obowiązuje

13 listopada 2023

Z dniem 10 listopada 2023 r. w życie weszła nowelizacja - z dnia 11 października br. - rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Zaproponowane zmiany dotyczą kilku kwestii regulujących procedury szkolenia żołnierzy zawodowych.

Nowy Regulamin egzaminowania na certyfikat kompetencji zawodowych

Nowy Regulamin egzaminowania na certyfikat kompetencji zawodowych

9 listopada 2023

W Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury opublikowane zostało nowe Zarządzenie nr 24 Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzenia egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Weszło w życie z dniem następnym.

Prawo jazdy nieważne w Polsce i całej Unii Europejskiej

Prawo jazdy nieważne w Polsce i całej Unii Europejskiej

8 listopada 2023

Odebrane uprawnienia w Polsce nie będą ważnie na terenie całej Unii - informuje i analizuje redakcja dziennika „Rzeczpospolita”. Jest już pilotażowy program i bierze w nim udział 19 krajów, w tym również Polska. Faza testów potrwa do kwietnia 2025 roku.

Nowy zawód: technik elektromobilności

Nowy zawód: technik elektromobilności

6 listopada 2023

W wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, która umożliwi wprowadzenie do systemu oświaty nowego zawodu przyporządkowanego do branży motoryzacyjnej, tj. technik elektromobilności. Resort nazywa go zawodem przyszłości.